PROMOCJA ZADANIA BEZPIECZNY STRAŻAK

REALIZUJEMY ZADANIE SFINANSOWANE  ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W KRAKOWIE.

 DOTACJA NA KONSERWACJĘ CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO

SCANIA GCBA OSP STRYSZAWA

Jednostka OSP Stryszawa otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania konserwacji ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego SCANIA GCBA.

Zgodnie z umową dotacji nr D/046/23/36 z dnia 25 maja 2023 r. na realizację zadania pn. “Konserwacja ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego SCANIA GCBA OSP STRYSZAWA” pozyskaliśmy środki na wykonanie kompleksowej konserwacji podwozia użytkowanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego SCANIA 6/32 GCBA OSP Stryszawa. Jednostka OSP Stryszawa pozyskała jako nowy w/w samochód w 2013 r.  Przez cały okres eksploatacji samochód był na bieżąco serwisowany oraz konserwowany. Użytkowanie pojazdu tego typu, z uwagi na ich specyfikę, wiąże się z ciągłym kontaktem z substancjami (np. środki pianotwórcze, sól drogowa, czy też sama woda), które powodują i przyspieszają proces korozji, szczególnie elementów, do których nie ma dostępu (rama pojazdu pod zabudową). Mając to na uwadze Zarząd OSP Stryszawa podjął decyzję o podjęciu działań mających na celu wykonanie konserwacji ramy posiadanego samochodu GCBA pod zabudową.

Wsparcie  jednostki OSP Stryszawa ma na poprawę bezpieczeństwa strażaków i ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, poprzez użytkowanie należycie utrzymanego samochodu, którego konserwacja pozwoli na dalsze wieloletnie i bezproblemowe jego użytkowanie.

Koszt kwalifikowany zadania to 30 178,05 zł z czego 15 000,00 płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy dotacji D/046/23/36 z dnia 25 maja 2023 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

ZADANIE REALIZOWANE DZIĘKI DOFINANSOWANIU W RAMACH PROGRAMU „ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA – BEZPIECZNY STRAŻAK”

ZE

ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 

1698079952620
1698079972688
1698079983093
1698079983099
1698079996205
1698079996213