1,5 PROCENTA PODATKU” NA RZECZ OSP STRYSZAWA”

„1,5 PROCENT PODATKU” NA RZECZ OSP STRYSZAWA”

Znając Państwa poparcie dla działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  apelujemy o przekazanie 1,5% podatku należnego za rok 2022 na rzecz organizacji pożytku publicznego jakim jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
z możliwością przeznaczenia ich na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie.

Aby przekazać 1,5% podatku należy wypełnić zeznanie roczne obliczając kwotę podatku należnego, wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1,5% podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, a następnie wpisać ją do wyżej wymienionego zeznania. Jako nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP) na rzecz, której zostanie przekazany 1 % podatku należy wskazać ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212 aby wskazać przeznaczenie środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie w rubryce informacji uzupełniających umożliwiających kontakt z podatnikiem prosimy podać dane:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRYSZAWIE

STRYSZAWA 393 A, 34-205 STRYSZAWA

NIP 552-14-49-202

Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków działających w OSP Stryszawa.

Prosimy pamiętać, iż nieprzekazane środki z 1,5 % podatku pozostaną w budżecie centralnym – może lepiej jednak samemu zadecydować o przeznaczeniu choć części naszych podatków.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym,
którzy zdecydują się przekazać nam swój 1,5 % podatku.

PAMIĘTAJCIE TO NIC NIE KOSZTUJE,
A TYLKO OD PAŃSTWA OFIARNOŚCI
ZALEŻEĆ BĘDZIE NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO